Địa chỉ ETH là gì? Cách lấy địa chỉ Ethereum của bạn

  •  
KEY TAKEAWAYS:
Một địa chỉ Ethereum là một chuỗi công khai gồm các chữ cái và số bắt đầu bằng "0x".
Địa chỉ Ethereum phục vụ như các định danh duy nhất cho người dùng để gửi, nhận và lưu trữ ETH, đồng tiền mã hóa gốc của blockchain Ethereum.
Để tạo địa chỉ Ethereum, bạn có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ khác nhau có sẵn trực tuyến.

Tất cả người dùng Ethereum đều sở hữu một địa chỉ ví ETH để sử dụng hệ sinh thái. Vậy địa chỉ ví Ethereum là gì? Cách lấy thông tin địa chỉ ví như nào? Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết này!

1. Địa chỉ ETH là gì?

Địa chỉ ETH là gì? Cách lấy địa chỉ Ethereum của bạn

Một địa chỉ Ethereum là một chuỗi công khai gồm các chữ cái và số bắt đầu bằng “0x”. Số dư của mỗi địa chỉ Ethereum có thể được xem trên blockchain, mặc dù người điều khiển địa chỉ nào không được biết đến vì một địa chỉ trên mạng được biểu diễn thông qua một chuỗi số và chữ cái.

Địa chỉ Ethereum là các định danh duy nhất được sử dụng để gửi, nhận và lưu trữ Ether (ETH) trên mạng Ethereum. Việc tạo ra một địa chỉ Ethereum liên quan đến việc sử dụng các thuật toán mật mã để tạo ra một cặp khóa công khai và khóa riêng. Việc tuân thủ các quy tắc tốt nhất trong việc tạo và quản lý các địa chỉ này là rất quan trọng để đảm bảo an ninh và ngăn chặn việc truy cập trái phép vào quỹ của bạn.

Khác với địa chỉ Bitcoin, địa chỉ Ethereum hỗ trợ nhiều tính năng tiên tiến hơn như hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung (DApps). Tuy nhiên, quan trọng là nhận thức về các rủi ro liên quan đến địa chỉ Ethereum, chẳng hạn như các cuộc tấn công lừa đảo và nguy cơ mất mát hoặc bị đánh cắp.

Có thể bạn quan tâm: 

2. Tại sao bạn cần địa chỉ ETH

Địa chỉ ETH là một định danh độc nhất trên blockchain Ethereum. Đó là một chuỗi có 40 ký tự và được sử dụng cho các mục đích khác nhau sau:

 • Nhận Ether (ETH): Địa chỉ Ethereum chủ yếu được sử dụng để nhận ETH. Bất kỳ ai cũng có thể gửi ETH đến địa chỉ Ethereum của bạn và số tiền sẽ được ghi vào ví Ethereum của bạn.
 • Tương tác với hợp đồng thông minh: Địa chỉ Ethereum cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tương tác với các hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum. Hợp đồng thông minh có địa chỉ riêng biệt của chúng, và người dùng gửi giao dịch đến các địa chỉ này để thực hiện các hành động đã được định nghĩa trước.
 • Ứng dụng phi tập trung (DApps): DApps thường yêu cầu người dùng kết nối ví của họ bằng cách cung cấp địa chỉ Ethereum. Điều này cho phép DApp truy cập vào ví của người dùng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như chơi game, DeFi hoặc giao dịch NFT. Người dùng cần sở hữu 1 địa chỉ ví ETH để sử dụng các ứng dụng này.
 • Giao dịch token: Nếu bạn nắm giữ token trên blockchain Ethereum (ví dụ: token ERC-20), bạn có thể gửi và nhận các token này bằng cách sử dụng địa chỉ Ethereum của bạn.

3. Phân loại địa chỉ ETH

Phân loại địa chỉ ETH

Một địa chỉ tương tự như danh tính của bạn trên blockchain. Nó xác định liệu địa chỉ có liên quan đến địa chỉ ví, hợp đồng thông minh hay lịch sử giao dịch. Có 2 loại địa chỉ: Địa chỉ Sở hữu Bên ngoài (thường là địa chỉ ví của bạn) và Địa chỉ Hợp đồng.

3.1 Externally Owned Address (Địa chỉ thuộc sở hữu bên ngoài)

Externally Owned Address (EOA), còn được gọi là địa chỉ ví, đây là tài khoản công khai chứa tài sản của bạn và chỉ có thể truy cập thông qua khóa riêng tư hoặc cụm từ bảo mật.
Về cơ bản, địa chỉ Ethereum là địa chỉ “công khai” mà bạn cần để nhận tài sản từ một bên khác thông qua mạng Ethereum. Điều này có nghĩa là nếu mạng đang sử dụng khác mạng Ethereum, tài sản sẽ không xuất hiện trong ví địa chỉ của người nhận. Quan trọng là đảm bảo rằng địa chỉ hỗ trợ quỹ và mạng được sử dụng để gửi tài sản. Ngoài ra, để truy cập vào tài sản trong địa chỉ, bạn phải có khóa riêng tư của nó. Xin hãy chú ý khi đăng nhập khóa riêng tư của bạn vì chúng có thể được sử dụng để truy cập vào toàn bộ tài sản trong một địa chỉ.

Mặt khác, một ví là một giao diện bạn có thể sử dụng để quản lý tài khoản Ethereum của bạn cũng như cặp khóa công khai và khóa riêng tư của nó.

3.2 Contract Address (Địa chỉ hợp đồng)

Địa chỉ hợp đồng đề cập đến địa chỉ chứa một bộ mã hóa trên blockchain Ethereum thực thi các chức năng. Các chức năng của một địa chỉ hợp đồng được thực thi khi một giao dịch với dữ liệu đầu vào liên quan (tương tác với hợp đồng) được thực hiện tới nó.

Địa chỉ hợp đồng thường được tạo ra khi một hợp đồng được triển khai trên blockchain Ethereum. Cả Địa chỉ thuộc sở hữu bên ngoài và Địa chỉ hợp đồng đều cùng một định dạng với 42 ký tự.

4 Tính năng và đặc điểm của địa chỉ ETH

Một địa chỉ Ethereum là một định danh duy nhất được tạo thành từ một chuỗi các ký tự chữ và số. Các địa chỉ này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch trên mạng Ethereum, phục vụ như đích đến cho tài sản và là bằng chứng sở hữu của người gửi.

Với tư cách người dùng hoặc nhà đầu tư, việc hiểu chức năng và ý nghĩa của địa chỉ Ethereum là quan trọng để điều hướng các giao dịch trên Ethereum một cách hiệu quả.

4.1 Cấu trúc của địa chỉ Ethereum

 • Loại địa chỉ: Địa chỉ Ethereum có hai loại như đã đề cập ở trên, đó là địa chỉ sở hữu bên ngoài (EOA) và địa chỉ hợp đồng. EOA được tạo ra bởi khóa riêng tư, trong khi địa chỉ hợp đồng được tạo khi một hợp đồng thông minh được triển khai trên mạng Ethereum.
 • Cấu trúc địa chỉ: Địa chỉ Ethereum được tạo thành từ 40 ký tự, đại diện cho một hash 160 bit. Các ký tự này nằm trong khoảng từ 0-9 và A-F, với tiền tố ‘0x’ để chỉ ra rằng đó là một địa chỉ Ethereum.
 • Định danh: Địa chỉ Ethereum đóng vai trò như các định danh cho người dùng và hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum. Chúng cho phép gửi và nhận Ether (ETH) và tương tác với hợp đồng thông minh.

Hiểu cấu trúc của địa chỉ Ethereum là rất quan trọng khi tạo và sử dụng địa chỉ ETH. Bằng cách hiểu cấu trúc và chức năng của chúng, bạn có thể điều hướng trong hệ sinh thái Ethereum một cách tốt nhất.

4.2 Vai trò và tầm quan trọng của địa chỉ ví trong các giao dịch EThereum

Địa chỉ Ethereum phục vụ như các định danh duy nhất cho người dùng để gửi, nhận và lưu trữ ETH, đồng tiền mã hóa gốc của blockchain Ethereum. Những địa chỉ này là cần thiết cho các giao dịch, cho phép người dùng tương tác một cách an toàn với mạng Ethereum.

Tầm quan trọng được thể hiện qua:

 • Loại địa chỉ ETH: Địa chỉ thuộc sở hữu ngoài, Địa chỉ hợp đồng, Ví cứng và Ví mềm
 • Kiểm tra địa chỉ ETH: Công khai trên blockchain với 2 loại EOA và Địa chỉ hợp đồng, Không công khai trên blockchain với các ví cứng và ví mềm.
 • Công cụ Tra cứu Địa chỉ Ethereum: 2 loại EOA và Địa chỉ hợp đồng có các công cụ cho phép người dùng tìm kiếm và xem lịch sử giao dịch. Ví cùng và ví mềm có công cụ để xác minh địa chỉ và giao dịch.

Hiểu về các loại địa chỉ Ethereum khác nhau và khả năng theo dõi của chúng là rất quan trọng để duy trì sự riêng tư và an ninh. Bằng cách sử dụng đúng địa chỉ và tận dụng các công cụ tra cứu, người dùng có thể đảm bảo sự ẩn danh của giao dịch và bảo vệ tài sản của họ trên mạng Ethereum.

5. Cách để sở hữu địa chỉ ETH

Để tạo địa chỉ Ethereum, bạn có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ khác nhau có sẵn trực tuyến. Các công cụ này sẽ tạo ra các địa chỉ duy nhất cho bạn sử dụng trong các giao dịch Ethereum. Tuy nhiên, rất quan trọng phải xem xét các biện pháp bảo mật khi tạo ra các địa chỉ này để bảo vệ quỹ của bạn và ngăn chặn việc truy cập trái phép.

5.1 Các công cụ và dịch vụ để tạo địa chỉ Ethereum

Để tạo địa chỉ Ethereum, bạn có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ khác nhau có sẵn trên thị trường. Các công cụ và dịch vụ này giúp đơn giản hóa quy trình tạo và quản lý địa chỉ Ethereum của bạn. Dưới đây là ba lựa chọn phổ biến:

 • Ví trực tuyến: Các dịch vụ ví trực tuyến như MyEtherWallet và MetaMask cho phép bạn dễ dàng tạo địa chỉ Ethereum mà không cần tải xuống bất kỳ phần mềm nào. Chúng cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và cung cấp các tính năng bổ sung như lưu trữ an toàn và tích hợp dễ dàng với các ứng dụng phi tập trung (dApps).
 • Ví vật lý: Ví vật lý như Ledger và Trezor cung cấp một cách an toàn để tạo và lưu trữ địa chỉ Ethereum của bạn. Những thiết bị vật lý này giữ các khóa riêng tư của bạn ngoại tuyến, bảo vệ chúng khỏi các mối đe dọa trực tuyến tiềm ẩn. Chúng cung cấp một mức độ bảo mật cao hơn so với các ví trực tuyến.
 • Ví phần mềm: Ví phần mềm như Exodus và Jaxx là các ứng dụng bạn có thể cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Chúng cho phép bạn tạo và quản lý nhiều địa chỉ Ethereum, đồng thời cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát quỹ của bạn.

5.2 Các yếu tố bảo mật cần được xem xét khi tạo địa chỉ Ethereum

Khi tạo địa chỉ Ethereum, cần xem xét các yếu tố bảo mật để đảm bảo an toàn cho quỹ của bạn. Một yếu tố quan trọng là phương pháp được sử dụng để tạo địa chỉ Ethereum. Được khuyến nghị sử dụng công cụ hoặc dịch vụ đáng tin cậy và bảo mật để tạo địa chỉ của bạn, vì sử dụng nguồn không đáng tin cậy có thể đưa bạn vào rủi ro như mất địa chỉ hoặc bị xâm phạm.

Ngoài ra, cần bảo mật khóa riêng tư của bạn và không bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ ai. Khóa riêng tư của bạn chính là chìa khóa để truy cập vào quỹ của bạn, và nếu nó rơi vào tay sai, quỹ của bạn có thể bị đánh cắp dễ dàng. Nên thường xuyên cập nhật phần mềm và sử dụng ví phần cứng để tăng cường bảo mật.

6. Ứng dụng của địa chỉ ETH với Hợp đồng thông minh (Smart Contracts)

Ứng dụng của địa chỉ ETH với Hợp đồng thông minh (Smart Contracts)
Ứng dụng của địa chỉ ETH với Hợp đồng thông minh (Smart Contracts)

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về sự tương tác giữa địa chỉ Ethereum và hợp đồng thông minh.

Hợp đồng thông minh là các hợp đồng tự thực thi với các điều khoản của thỏa thuận được viết trực tiếp vào mã code.

Địa chỉ Ethereum đóng vai trò quan trọng trong các hợp đồng thông minh vì chúng phục vụ như điểm vào cho sự tương tác và giao dịch trong hợp đồng.

Khi tương tác với hợp đồng thông minh, địa chỉ Ethereum đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch và thực thi mã code. Dưới đây là ba điểm quan trọng để hiểu về sự tương tác giữa địa chỉ Ethereum và hợp đồng thông minh:

 • Nhận dạng: Địa chỉ Ethereum đóng vai trò như các định danh duy nhất cho cả người dùng và hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum. Chúng được tạo ra thông qua quy trình tạo một tài khoản Ethereum và được sử dụng để gửi và nhận tiền, cũng như tương tác với hợp đồng thông minh.
 • Thực thi giao dịch: Hợp đồng thông minh là các hợp đồng tự thực thi với các điều khoản của thỏa thuận được viết trực tiếp vào mã code. Khi tương tác với một hợp đồng thông minh, người dùng khởi tạo các giao dịch bằng cách sử dụng địa chỉ Ethereum của họ. Các giao dịch này kích hoạt việc thực thi mã code của hợp đồng thông minh và cho phép chức năng mong muốn được thực hiện.
 • Bảo mật và riêng tư: Địa chỉ Ethereum cung cấp một mức độ bảo mật và riêng tư. Các giao dịch và tương tác với hợp đồng thông minh được giấu danh, có nghĩa là chúng không liên kết trực tiếp với danh tính thực của một người. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả các giao dịch và tương tác với hợp đồng thông minh đều được công khai hiển thị trên blockchain Ethereum.

7. Các địa điểm lưu trữ ETH an toàn

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường Crypto nói chung và thị trường Crypto tại Việt Nam nói riêng, có rất nhiều các sàn giao dịch tập trung (CEX) cho phép người dùng lưu trữ ETH một cách an toàn và sinh lời một cách thụ động.

Tại ONUS, bạn có thể an tâm lưu trữ ETH của mình mà không cần lo lắng về rủi ro bảo mật. Khi lưu trữ ETH trên ONUS, bạn sẽ nhận được mức lãi 3% được trả hàng ngày dựa trên số lượng ETH mà bạn đang sở hữu mà không cần thực hiện các hoạt động giao dịch phức tạp nào khác. Người dùng sẽ tận dụng tối đa tiềm năng tăng trưởng của ETH trong khi vẫn giữ được sự an toàn và kiểm soát được hoàn toàn số vốn của mình.

Tìm hiểu ngay: Lưu trữ ETh và nhận lãi 3%

Câu hỏi thường gặp

Sự khác nhau giữa Ethereum và địa chỉ Ethereum?

Token Ethereum là một tài sản kỹ thuật số chạy trên blockchain Ethereum. Các token thường được sử dụng để đại diện cho các tài sản như tiện ích, tài sản hoặc thậm chí các loại tiền điện tử khác. Các token có thể được tạo trên blockchain Ethereum bằng cách sử dụng một hợp đồng thông minh, trong đó xác định các quy tắc và điều kiện mà theo đó token có thể được giao dịch và sử dụng. Một số ví dụ nổi tiếng về token Ethereum bao gồm token ERC-20 và token ERC-721.

Địa chỉ Ethereum, ngược lại, là một định danh duy nhất được sử dụng để nhận hoặc gửi Ethereum (ETH) hoặc các token Ethereum khác. Một địa chỉ Ethereum là một chuỗi ký tự bắt đầu bằng '0x' và được sử dụng để đại diện cho một vị trí cụ thể trên blockchain Ethereum, nơi một số lượng cụ thể của ETH hoặc token có thể được lưu trữ.

Bạn có cần một địa chỉ ví để sở hữu Ethereum?

Ngày nay, với việc phát triển của thế giới tiền điện tử, bạn có thể sở hữu ETH mà không cần một địa chỉ ví DeFi tương ứng. Có rất nhiều sàn CEX như một ứng dụng giúp bạn lưu trữ tài sản kỹ thuật số này. ONUS là một ví dụ, đây sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Việt Nam với hơn 4 triệu người dùng.

Địa chỉ Ethereum là gì và được sử dụng để làm gì?

Địa chỉ Ethereum là một chuỗi ký tự hexa (hệ cơ số 16) dài 40 ký tự, đại diện cho ví Ethereum của người dùng. Nó được sử dụng để nhận và gửi các loại tiền tệ số (ví dụ như Ether) và thực hiện các giao dịch thông qua mạng blockchain Ethereum.

BACKEtherscan là gì? Hướng dẫn kiểm tra giao dịch trên Etherscan 2024
NEXTVí ETH là gì? Top 5 ví ETH an toàn, phổ biến nhất 2024