--
Điểm của bạn
67,320
Tổng điểm
--
Lượt giới thiệu
Đường dẫn chia sẻ
Lấy link chia sẻ

ONUS dành tặng $10,000 coin hệ Bitcoin (BTC,BCH, STX, MERL, BB,...) cho người dùng may mắn tham gia và hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng

Giải thưởng 1: Tặng thưởng $10,0000 token hệ Bitcoin cho toàn bộ 10,000 người đầu tiên:

Giải thưởng 2: Chia sẻ Airdrop càng nhiều, phần thưởng bạn nhận được càng lớn

  • Tặng thưởng 50,000 VNDC/người cho người giới thiệu ít nhất 5 bạn
  • Tặng thưởng 100,000 VNDC/người cho người giới thiệu ít nhất 10 bạn
  • Tặng thưởng 500,000 VNDC/người cho người giới thiệu ít nhất 50 bạn
Điều khoản chương trình

Chương trình diễn ra từ 18:00:00 ngày 10/07/2024 đến 18:00:00 ngày 17/07/2024.

  • Người dùng cần đạt VIP 1 trở lên để hệ thống có thể thực hiện trao thưởng.

  • ONUS có toàn quyền quyết định về việc huỷ bỏ cũng như thay đổi điều kiện chương trình.

  • Phần thưởng cho người giới thiệu sẽ được chuyển tới người dùng dưới hình thức VNDC Voucher.

  • Phần thưởng dưới dạng token hệ Bitcoin bất kỳ (BTC, BCH, STX,..) sẽ tự động được chuyển vào tài khoản ONUS của người dùng hợp lệ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm chương trình kết thúc.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để trở thành người tham gia hợp lệ?

Làm thế nào để xác thực tài khoản cơ bản (VIP 1)?

Ứng dụng ONUS là gì?

Bitcoin Airdrop | Quà tặng độc quyền Airdrop $10,000 token hệ Bitcoin

00

ngày

00

giờ

00

phút

00

giây