--
Điểm của bạn
5,840
Tổng điểm
--
Lượt giới thiệu
Đường dẫn chia sẻ
Lấy link chia sẻ

Renzo là một nền tảng restaking linh hoạt (LRT) được tích hợp với hệ sinh thái EigenLayer. Kể từ khi ra mắt vào tháng 1, Renzo đã trở thành giao thức liquid restaking được phân phối rộng rãi và thanh khoản dồi dào nhất.

🎁 Nhằm mở rộng cơ hội sở hữu tài sản tiềm năng này tới cộng đồng, ONUS triển khai chương trình tặng thưởng $3000 REZ dành cho người chơi tham gia và hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng

Giải thưởng 1: Tặng thưởng $3000 REZ cho toàn bộ 3000 người đầu tiên:

Giải thưởng 2: Chia sẻ Airdrop càng nhiều, phần thưởng bạn nhận được càng lớn

  • Tặng thưởng 50,000 VNDC/người cho người giới thiệu ít nhất 5 bạn
  • Tặng thưởng 100,000 VNDC/người cho người giới thiệu ít nhất 10 bạn
  • Tặng thưởng 500,000 VNDC/người cho người giới thiệu ít nhất 50 bạn
Điều khoản chương trình

Chương trình diễn ra từ 15:00:00 ngày 21/05/2024 đến 15:00:00 ngày 28/05/2024.

  • Người dùng cần đạt VIP 1 trở lên để hệ thống có thể thực hiện trao thưởng.

  • ONUS có toàn quyền quyết định về việc huỷ bỏ cũng như thay đổi điều kiện chương trình.

  • Phần thưởng cho người giới thiệu sẽ được chuyển tới người dùng dưới hình thức VNDC Voucher.

  • Phần thưởng sẽ tự động được chuyển vào tài khoản ONUS của người dùng hợp lệ trong vòng 15 ngày làm việc kể từ thời điểm chương trình kết thúc.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để trở thành người tham gia hợp lệ?

Làm thế nào để xác thực tài khoản cơ bản (VIP 1)?

Ứng dụng ONUS là gì?

Renzo Airdrop | Đón sóng Eigen Layer ONUS tặng thưởng $3000 REZ

00

ngày

00

giờ

00

phút

00

giây