Giá ADX hôm nay

Trung bình (24h)
5,558 VND
Thấp nhất (24h)
5,164 VND
Cao nhất (24h)
5,957 VND
Khối lượng 24h
1,881,057.75 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,120,244.36 USD
Vốn hóa thị trường
32,124,356.53 USD

Ambire AdEx ADX/VND

5,946 VND
+7.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ADX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:17 (UTC)
Tín hiệu