Giá AERGO hôm nay

Trung bình (24h)
4,046 VND
Thấp nhất (24h)
3,833 VND
Cao nhất (24h)
4,334 VND
Khối lượng 24h
14,688,800.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
14,688,381.21 USD
Vốn hóa thị trường
74,309,521.28 USD

Aergo AERGO/VND

4,284 VND
-0.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AERGO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:11 (UTC)
Tín hiệu