Giá ALCX hôm nay

Trung bình (24h)
727,502 VND
Thấp nhất (24h)
693,977 VND
Cao nhất (24h)
766,420 VND
Khối lượng 24h
2,326,310.74 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,206,914.75 USD
Vốn hóa thị trường
61,667,599.65 USD

Alchemix ALCX/VND

747,272 VND
+3.51% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ALCX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:30 (UTC)
Tín hiệu