Giá ALPHA hôm nay

Trung bình (24h)
3,248 VND
Thấp nhất (24h)
3,177 VND
Cao nhất (24h)
3,306 VND
Khối lượng 24h
3,899,253.65 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,527,960.27 USD
Vốn hóa thị trường
109,452,043.13 USD

Alpha Finance Lab ALPHA/VND

3,295 VND
+1.54% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ALPHA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:27 (UTC)
Tín hiệu