Giá ALT hôm nay

Trung bình (24h)
0.42 USD
Thấp nhất (24h)
0.39 USD
Cao nhất (24h)
0.45 USD
Khối lượng 24h
58,319,659.37 USD
KL Trung bình 10 ngày
65,492,484.69 USD
Vốn hóa thị trường
482,017,155.25 USD

AltLayer ALT/USD

0.43 USD
+7.19% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ALT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:27 (UTC)
Tín hiệu