Giá ALT hôm nay

Trung bình (24h)
11,223 VND
Thấp nhất (24h)
10,586 VND
Cao nhất (24h)
11,796 VND
Khối lượng 24h
54,256,338.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
66,178,202.97 USD
Vốn hóa thị trường
462,921,690.69 USD

AltLayer ALT/VND

11,117 VND
-2.71% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ALT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:15 (UTC)
Tín hiệu