Giá APE hôm nay

Trung bình (24h)
1.67 USD
Thấp nhất (24h)
1.62 USD
Cao nhất (24h)
1.71 USD
Khối lượng 24h
13,710,993.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,425,951.16 USD
Vốn hóa thị trường
1.01b USD

ApeCoin APE/USD

1.67 USD
1.54% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 74
Khối lượng 24h
13,710,993.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
22,425,951.16 USD
Vốn hóa thị trường
1.01b USD
Cao nhất 1 năm
5.23 USD
Thấp nhất 1 năm
1 USD
Thấp nhất
1 USD
Cao nhất
28.08 USD
Lưu hành
604,895,833 APE
Tổng cung
1,000,000,000 APE
Biến động (1 ngày)
1.54%
Biến động (7 ngày)
0.91%
Biến động (1 tháng)
26.47%
Biến động (3 tháng)
1.25%
Biến động (Năm nay)
2.65%
Thông tin
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
DAO
Metaverse
NFT
Tín hiệu