Giá APE hôm nay

Trung bình (24h)
49,589 VND
Thấp nhất (24h)
43,142 VND
Cao nhất (24h)
51,458 VND
Khối lượng 24h
42,183,451.85 USD
KL Trung bình 10 ngày
28,455,767.97 USD
Vốn hóa thị trường
1.12b USD

ApeCoin APE/VND

47,945 VND
3.27% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 74
Khối lượng 24h
42,183,451.85 USD
KL Trung bình 10 ngày
28,455,767.97 USD
Vốn hóa thị trường
1.12b USD
Cao nhất 1 năm
117,806 VND
Thấp nhất 1 năm
24,665 VND
Thấp nhất
1 VND
Cao nhất
715,356 VND
Lưu hành
604,895,833 APE
Tổng cung
1,000,000,000 APE
Biến động (1 ngày)
3.27%
Biến động (7 ngày)
10.02%
Biến động (1 tháng)
33.65%
Biến động (3 tháng)
22.27%
Biến động (Năm nay)
18.32%
Thông tin
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
NFT
Metaverse
Altcoin
Tín hiệu