Giá API3 hôm nay

Trung bình (24h)
2.35 USD
Thấp nhất (24h)
2.23 USD
Cao nhất (24h)
2.52 USD
Khối lượng 24h
5,318,373 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,847,775.63 USD
Vốn hóa thị trường
213,583,782.88 USD

API3 API3/USD

2.52 USD
+5.91% 24 giờ qua
Biểu đồ giá API3
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:39 (UTC)
Tín hiệu