Giá APLUS hôm nay

Trung bình (24h)
0.00053016 USD
Thấp nhất (24h)
0.00052808 USD
Cao nhất (24h)
0.00053333 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
28.51 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

Ameta APLUS/USD

0.00053085 USD
+0.34% 24 giờ qua
Biểu đồ giá APLUS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:24 (UTC)
Tín hiệu