Giá ARG hôm nay

Trung bình (24h)
48,971 VND
Thấp nhất (24h)
41,325 VND
Cao nhất (24h)
51,404 VND
Khối lượng 24h
158,282.07 USD
KL Trung bình 10 ngày
137,560.85 USD
Vốn hóa thị trường
19,019,119.55 USD

Argentine Football Association Fan Token ARG/VND

43,184 VND
-13.45% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARG
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:46 (UTC)
Tín hiệu