Giá ASR hôm nay

Trung bình (24h)
117,808 VND
Thấp nhất (24h)
110,420 VND
Cao nhất (24h)
128,213 VND
Khối lượng 24h
11,054,720.39 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,824,809.63 USD
Vốn hóa thị trường
8,597,161.13 USD

AS Roma Fan Token ASR/VND

117,528 VND
-1.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ASR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:39 (UTC)
Tín hiệu