Giá ATA hôm nay

Trung bình (24h)
0.22 USD
Thấp nhất (24h)
0.14 USD
Cao nhất (24h)
0.23 USD
Khối lượng 24h
15,425,563.02 USD
KL Trung bình 10 ngày
19,139,448.35 USD
Vốn hóa thị trường
69,725,645.61 USD

Automata Network ATA/USD

0.15 USD
-35.49% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ATA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:43 (UTC)
Tín hiệu