Giá ATM hôm nay

Trung bình (24h)
88,154 VND
Thấp nhất (24h)
85,700 VND
Cao nhất (24h)
90,283 VND
Khối lượng 24h
1,862,099.76 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,199,009.64 USD
Vốn hóa thị trường
15,564,072.33 USD

Atletico De Madrid Fan Token ATM/VND

88,436 VND
+0.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ATM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:47 (UTC)
Tín hiệu