Giá ATOM hôm nay

Trung bình (24h)
8.26 USD
Thấp nhất (24h)
7.81 USD
Cao nhất (24h)
8.58 USD
Khối lượng 24h
51,549,295.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
34,626,907.96 USD
Vốn hóa thị trường
3.28b USD

Cosmos ATOM/USD

8.32 USD
+3.31% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ATOM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:07 (UTC)
Tín hiệu