Giá ATOM hôm nay

Trung bình (24h)
219,239 VND
Thấp nhất (24h)
208,357 VND
Cao nhất (24h)
227,134 VND
Khối lượng 24h
50,907,596.7 USD
KL Trung bình 10 ngày
34,662,787.24 USD
Vốn hóa thị trường
3.24b USD

Cosmos ATOM/VND

220,612 VND
+3.43% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ATOM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:19 (UTC)
Tín hiệu