Giá AUCTION hôm nay

Trung bình (24h)
16.39 USD
Thấp nhất (24h)
15.54 USD
Cao nhất (24h)
17.28 USD
Khối lượng 24h
11,687,562.93 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,066,305.42 USD
Vốn hóa thị trường
111,096,369.31 USD

Bounce Finance Governance Token AUCTION/USD

17.17 USD
+3.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AUCTION
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 07:04 (UTC)
Tín hiệu