Giá AUCTION hôm nay

Trung bình (24h)
430,303 VND
Thấp nhất (24h)
409,829 VND
Cao nhất (24h)
444,335 VND
Khối lượng 24h
13,489,499.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,273,031.83 USD
Vốn hóa thị trường
107,574,237.71 USD

Bounce Finance Governance Token AUCTION/VND

443,150 VND
+4.47% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AUCTION
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:54 (UTC)
Tín hiệu