Giá AXS hôm nay

Trung bình (24h)
201,669 VND
Thấp nhất (24h)
197,956 VND
Cao nhất (24h)
205,653 VND
Khối lượng 24h
6,000,435.87 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,371,411.41 USD
Vốn hóa thị trường
1.12b USD

Axie Infinity AXS/VND

202,604 VND
-0.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AXS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:18 (UTC)
Tín hiệu