Giá BCH hôm nay

Trung bình (24h)
489.56 USD
Thấp nhất (24h)
456.03 USD
Cao nhất (24h)
533.05 USD
Khối lượng 24h
110,405,911.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
145,968,088.03 USD
Vốn hóa thị trường
10.36b USD

Bitcoin Cash BCH/USD

524.41 USD
+8.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BCH
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:00 (UTC)
Tín hiệu