Giá BECO hôm nay

Trung bình (24h)
50 VND
Thấp nhất (24h)
50 VND
Cao nhất (24h)
50 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
13.51 USD
Vốn hóa thị trường
45,380.57 USD

Becoswap BECO/VND

50 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá BECO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:45 (UTC)
Tín hiệu