Giá BNT hôm nay

Trung bình (24h)
19,538 VND
Thấp nhất (24h)
19,193 VND
Cao nhất (24h)
19,987 VND
Khối lượng 24h
1,332,050.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,092,264.88 USD
Vốn hóa thị trường
96,662,246.22 USD

Bancor BNT/VND

19,555 VND
-0.89% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BNT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:13 (UTC)
Tín hiệu