Giá BONE hôm nay

Trung bình (24h)
15,901 VND
Thấp nhất (24h)
14,975 VND
Cao nhất (24h)
16,990 VND
Khối lượng 24h
1,895,127.59 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,736,178.07 USD
Vốn hóa thị trường
146,166,691.78 USD

Bone ShibaSwap BONE/VND

16,725 VND
+6% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BONE
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 07:06 (UTC)
Tín hiệu