Giá BONK hôm nay

Trung bình (24h)
21.13 USD
Thấp nhất (24h)
19.97 USD
Cao nhất (24h)
23.59 USD
Khối lượng 24h
77,383,375.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
46,455,979.77 USD
Vốn hóa thị trường
1.5b USD

Bonk BONK/USD

23.12 USD
+15.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BONK1M
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:15 (UTC)
Tín hiệu