Giá BONK hôm nay

Trung bình (24h)
553,295 VND
Thấp nhất (24h)
519,643 VND
Cao nhất (24h)
616,291 VND
Khối lượng 24h
79,126,661.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
46,690,830.59 USD
Vốn hóa thị trường
1.52b USD

Bonk BONK/VND

606,875 VND
+14.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BONK1M
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:43 (UTC)
Tín hiệu