Giá BURGER hôm nay

Trung bình (24h)
13,997 VND
Thấp nhất (24h)
13,637 VND
Cao nhất (24h)
14,423 VND
Khối lượng 24h
2,054,154.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,386,881.41 USD
Vốn hóa thị trường
28,300,124.77 USD

Burger Swap BURGER/VND

13,915 VND
-1.95% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BURGER
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:50 (UTC)
Tín hiệu