Giá CREAM hôm nay

Trung bình (24h)
1,261,750 VND
Thấp nhất (24h)
1,043,952 VND
Cao nhất (24h)
1,513,038 VND
Khối lượng 24h
18,597,303.99 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,017,552.38 USD
Vốn hóa thị trường
100,540,966.55 USD

Cream Finance CREAM/VND

1,426,566 VND
+35.04% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CREAM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:19 (UTC)
Tín hiệu