Giá CRO hôm nay

Trung bình (24h)
3,466 VND
Thấp nhất (24h)
3,406 VND
Cao nhất (24h)
3,536 VND
Khối lượng 24h
923,835.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,808,266.69 USD
Vốn hóa thị trường
3.49b USD

Cronos CRO/VND

3,465 VND
-0.77% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CRO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:38 (UTC)
Tín hiệu