Giá CRV hôm nay

Trung bình (24h)
0.44 USD
Thấp nhất (24h)
0.41 USD
Cao nhất (24h)
0.46 USD
Khối lượng 24h
25,885,353.51 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,805,836.96 USD
Vốn hóa thị trường
536,553,285.71 USD

Curve DAO Token CRV/USD

0.46 USD
+8.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CRV
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:57 (UTC)
Tín hiệu