Giá CRV hôm nay

Trung bình (24h)
11,763 VND
Thấp nhất (24h)
11,281 VND
Cao nhất (24h)
12,169 VND
Khối lượng 24h
21,417,205.14 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,261,476.18 USD
Vốn hóa thị trường
530,173,641.47 USD

Curve DAO Token CRV/VND

11,956 VND
+1.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CRV
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:13 (UTC)
Tín hiệu