Giá DAI hôm nay

Trung bình (24h)
1 USD
Thấp nhất (24h)
1 USD
Cao nhất (24h)
1 USD
Khối lượng 24h
7,305,558.87 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,452,874.46 USD
Vốn hóa thị trường
5.35b USD

Dai DAI/USD

1 USD
-0.009992% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DAI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:40 (UTC)
Tín hiệu