Giá DAR hôm nay

Trung bình (24h)
4,444 VND
Thấp nhất (24h)
3,329 VND
Cao nhất (24h)
4,759 VND
Khối lượng 24h
8,255,691.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,322,660.85 USD
Vốn hóa thị trường
72,123,985.07 USD

Mines of Dalarnia DAR/VND

3,502 VND
-24.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DAR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:38 (UTC)
Tín hiệu