Giá DENT hôm nay

Trung bình (24h)
0.00130075 USD
Thấp nhất (24h)
0.00122208 USD
Cao nhất (24h)
0.00139896 USD
Khối lượng 24h
4,167,019.1 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,675,473.74 USD
Vốn hóa thị trường
138,633,386.49 USD

Dent DENT/USD

0.00137785 USD
+5.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DENT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 07:07 (UTC)
Tín hiệu