Giá DMAIL hôm nay

Trung bình (24h)
16,360 VND
Thấp nhất (24h)
15,387 VND
Cao nhất (24h)
17,426 VND
Khối lượng 24h
1,298,143.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,950,477.2 USD
Vốn hóa thị trường
13,931,435.17 USD

Dmail DMAIL/VND

17,314 VND
+7.03% 24 giờ qua
Biểu đồ giá DMAIL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:45 (UTC)
Tín hiệu