Giá ELF hôm nay

Trung bình (24h)
14,850 VND
Thấp nhất (24h)
14,391 VND
Cao nhất (24h)
15,557 VND
Khối lượng 24h
1,421,811.62 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,634,302.8 USD
Vốn hóa thị trường
421,177,812.3 USD

aelf ELF/VND

15,514 VND
+6.42% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ELF
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:36 (UTC)
Tín hiệu