Giá ELMON hôm nay

Trung bình (24h)
55 VND
Thấp nhất (24h)
48 VND
Cao nhất (24h)
59 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
16.39 USD
Vốn hóa thị trường
879,035.69 USD

Elemon ELMON/VND

48 VND
-18.64% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ELMON
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:44 (UTC)
Tín hiệu