Giá ETC hôm nay

Trung bình (24h)
26.24 USD
Thấp nhất (24h)
24.99 USD
Cao nhất (24h)
27.31 USD
Khối lượng 24h
89,210,107.05 USD
KL Trung bình 10 ngày
63,391,650.29 USD
Vốn hóa thị trường
3.89b USD

Ethereum Classic ETC/USD

26.67 USD
+0.45% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ETC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:50 (UTC)
Tín hiệu