Giá ETHW hôm nay

Trung bình (24h)
105,546 VND
Thấp nhất (24h)
83,936 VND
Cao nhất (24h)
114,387 VND
Khối lượng 24h
14,211,187.6 USD
KL Trung bình 10 ngày
9,229,280.35 USD
Vốn hóa thị trường
360,295,224.09 USD

Ethereum Proof-of-Work ETHW/VND

91,422 VND
-18.34% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ETHW
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:19 (UTC)
Tín hiệu