Giá FAM hôm nay

Trung bình (24h)
0.01409536 USD
Thấp nhất (24h)
0.01397527 USD
Cao nhất (24h)
0.01420952 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
45,075.53 USD

FAM Token FAM/USD

0.01411702 USD
+0.02% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FAM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:33 (UTC)
Tín hiệu