Giá FIL hôm nay

Trung bình (24h)
7.24 USD
Thấp nhất (24h)
6.85 USD
Cao nhất (24h)
7.63 USD
Khối lượng 24h
156,314,203.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
114,334,606.65 USD
Vốn hóa thị trường
3.74b USD

Filecoin FIL/USD

7.3 USD
4.33% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 28
Khối lượng 24h
156,314,203.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
114,334,606.65 USD
Vốn hóa thị trường
3.74b USD
Cao nhất 1 năm
8.13 USD
Thấp nhất 1 năm
2.72 USD
Thấp nhất
2.45 USD
Cao nhất
431.29 USD
Lưu hành
512,561,679 FIL
Tổng cung
1,960,898,399 FIL
Biến động (1 ngày)
4.33%
Biến động (7 ngày)
24.09%
Biến động (1 tháng)
49.07%
Biến động (3 tháng)
56.45%
Biến động (Năm nay)
5.49%
Thông tin

Filecoin là nền tảng phi tập trung kết nối giữa người cần lưu trữ/trích xuất dữ liệu và người cung cấp không gian lưu trữ dữ liệu. Mục đích của Filecoin là lưu trữ dữ liệu theo cách phi tập trung. Không giống như các công ty lưu trữ đám mây như Amazon Web Services hoặc Cloudflare, vốn dễ gặp các vấn đề về tập trung, Filecoin tận dụng bản chất phi tập trung của mình để bảo vệ tính toàn vẹn của vị trí dữ liệu, giúp dữ liệu dễ dàng truy xuất và khó kiểm duyệt. Filecoin cũng có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ file cho các nền tảng phi tập trung khác.

Trong mạng lưới của Filecoin có 3 nhóm chính: Clients, Storage Miners và Retrieval Miners với chức năng chính như sau:

  • Clients: những người dùng có sử dụng dịch vụ lưu trữ và truy xuất dữ liệu.
  • Storage Miners: những người cung cấp không gian để lưu trữ dữ liệu mà Clients gửi lên. Sau khi dữ liệu được gửi lên, Storage miners có nhiệm vụ liên tục cung cấp bằng chứng về việc dữ liệu họ đã thực hiện lưu trữ dữ liệu.
  • Retrieval Miners là những người thực hiện truy xuất dữ liệu từ Clients và Storage miners theo các yêu cầu từ Clients.

Filecoin Token (FIL) là đồng tiền điện tử được tạo lập để giao dịch nội bộ trong mạng lưới Filecoin: Clients dùng FIL để trả phí để được lưu trữ dữ liệu của mình. Storage Miners được trả phí bằng FIL để thực hiện việc đóng góp phần cứng lưu trữ dữ liệu. Retrieval Miners được trả phí bằng FIL cho việc đóng góp công sức để truy xuất dữ liệu.

Ngoài ra, FIL cũng được sử dụng như một tài sản số đại diện cho hệ sinh thái Filecoin. Người dùng sở hữu Filecoin Token sẽ được chia sẻ lợi nhuận dựa trên kết quả tăng trưởng kinh doanh của Filecoin.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Lưu trữ
Top 100
DePIN
5.0
(1)
Nên đầu tư FIL (Filecoin) không?
Tín hiệu