Giá GF hôm nay

Trung bình (24h)
9,041 VND
Thấp nhất (24h)
8,043 VND
Cao nhất (24h)
10,163 VND
Khối lượng 24h
2,469,089.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,655,365.61 USD
Vốn hóa thị trường
204,079,732.65 USD

GuildFi GF/VND

9,280 VND
+5.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GF
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:14 (UTC)
Tín hiệu