Giá GO24 hôm nay

Trung bình (24h)
0.02291482 USD
Thấp nhất (24h)
0.02239307 USD
Cao nhất (24h)
0.02309736 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
48,338.37 USD

Go24 GO24/USD

0.02249466 USD
-1.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá GO24
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:22 (UTC)
Tín hiệu