Giá HBAR hôm nay

Trung bình (24h)
2,221 VND
Thấp nhất (24h)
1,796 VND
Cao nhất (24h)
2,337 VND
Khối lượng 24h
39,076,316.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,036,914.15 USD
Vốn hóa thị trường
2.62b USD

Hedera Hashgraph HBAR/VND

1,941 VND
-14.79% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HBAR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:23 (UTC)
Tín hiệu