Giá HERA hôm nay

Trung bình (24h)
155 VND
Thấp nhất (24h)
155 VND
Cao nhất (24h)
155 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
– USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

HERA HERA/VND

155 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá HERA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:17 (UTC)
Tín hiệu