Giá HOT hôm nay

Trung bình (24h)
61 VND
Thấp nhất (24h)
56 VND
Cao nhất (24h)
63 VND
Khối lượng 24h
5,448,396.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,912,692.5 USD
Vốn hóa thị trường
405,549,740.53 USD

Holo Token HOT/VND

63 VND
+8.62% 24 giờ qua
Biểu đồ giá HOT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:57 (UTC)
Tín hiệu