Giá IMX hôm nay

Trung bình (24h)
56,045 VND
Thấp nhất (24h)
53,089 VND
Cao nhất (24h)
58,426 VND
Khối lượng 24h
9,822,280.59 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,268,804.31 USD
Vốn hóa thị trường
3.12b USD

Immutable X IMX/VND

58,109 VND
+5.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IMX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:06 (UTC)
Tín hiệu