Giá IOST hôm nay

Trung bình (24h)
251 VND
Thấp nhất (24h)
239 VND
Cao nhất (24h)
261 VND
Khối lượng 24h
5,089,766.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
8,554,983.84 USD
Vốn hóa thị trường
203,067,790.6 USD

IOST IOST/VND

255 VND
+4.51% 24 giờ qua
Biểu đồ giá IOST
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:53 (UTC)
Tín hiệu